Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach,
 4. informacje o plikach cookies.

 

Część I – Postanowienia ogólne

 

 • 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli P.P.H.U. Modern Line Renata Malinowska z siedzibą w Brzezinach. W dalszej części Polityki prywatności określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz skontaktować się z nami:
 3. listownie: ul. Sejmu Wielkiego 25, 95-060 Brzeziny,
 4. e-mailem na adres: modernline.hurt@gmail.com,
 5. telefonicznie pod numerem: +48506991573 lub + 48 509144450.

 

 • 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem http://modernline.pl/,
 2. „Polityka”– oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

 

 • 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepie.

 

 • 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

 • 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 3. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 4. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

 • 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 

 • 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie http://modernline.pl/content/2-polityka-prywatnoscioraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

 • 8

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, numer telefonu i formularz kontaktowy

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas.
 2. Pocztom i kurierom.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

 

 • 9

Rejestracja konta w Sklepie, zakupy w Sklepie bez rejestracji Konta

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1)      wykonania umowy o założenie konta w Sklepie

2)      wykonanie poszczególnych umów sprzedaży produktów,

3)      marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

4)      promowania naszych produktów i usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail – za Twoją zgodą.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas informacji handlowych.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1)      Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2)      Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punkcie a.3) powyżej.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcom narzędzi do:

 1. a)analityki ruchu na stronie,
 2. b)prowadzenia marketingu,

2)      Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.

3)      Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.

4)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.

5)      Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

6)      Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Sklepu i zarządzaniem platformą, na której Sklep został wdrożony. 

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1)      trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2)      prowadzenia działań marketingowych opisanych w punkcie a. 3) powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail komunikatów marketingowych od nas. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

 

 

Część III – nasze profile w Social media

 

 • 11

Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1)      udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,

2)      prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

3)      udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,

4)      marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,

5)      statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

2)      Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social mediach.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1)      potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2)      obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

 

 

Część IV – informacje o plikach cookies

 

 • 12

Wejście na stronę Sklepu

Wejście na stronę Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

 

 • 13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 1.  
  1. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
  3. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,
  4. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

 

 • 14

Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie.

 

 • 15

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

ü  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

ü  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

ü  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

ü  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

ü  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

 • 16

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Sklepie

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie.

 

 • 17

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics oraz Google Tag Manager, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu.

Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. W związku z korzystaniem z usług wskazanych w ust. 2 powyżej, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

 

0